Get Adobe Flash player

Konserwacja i renowacja

 • malarstwa (obrazy na podłożu płóciennym, drewnianym, szkle 
  i blasze)
 • rzeźby drewnianej polichromowanej, złoconej
  i srebrzonej
 • rzeźby ze sztucznego kamienia: betonu, gipsu, ceramiki
 • przedmioty artystyczne z metalu

Obrazy na zamówienie:

 • kopie malarstwa dawnego
  i współczesnego 
 • obrazy sakralne 
 • malarstwo własne

Konserwacja obrazów:

 • czyszczenie, dezynfekcja, impregnacja podłoża oraz  osypujących się gruntów i polichromii
 • usuwanie starych werniksów i przemalowań
 • dublaż obrazów; rekonstrukcje podłoża i brakujących fragmentów malowidła
 • nakładanie werniksów chroniących polichromię; wymiana starych, wypaczonych, zniszczonych przez korniki i grzyby krosien obrazów

 

Na życzenie  klientów z Warszawy, Mazowsza, województwa Łódzkiego oględziny i wycena prac u klienta  . Przyjmuję też zlecenia z dalszych regionów Polski. Wstępna wycena możliwa na podstawie fotografii przesłanych e-mail'em , przesyłka obiektu kurierem . 

Pracownia mieści się w Grodzisku Mazowieckim. 

 


Portret poł. XIX w. Foto przed konserwacją po oczyszczeniu wąskiego paska obrazu.

portret  poł. XIX w. Foto w trakcie konserwacji, po oczyszczeniu;

j.w. Foto po konserwacji.

Portret poł. XIX w. W trakcie usuwania zabrudzeń i przemalowań;

  

Po oczyszczeniu i odsłonięciu wtórnych kitów;

 

Po wykonaniu retuszu konserwatorskiego;

Olej na blasze stalowej, przed i po konserwacji.

 

Pejzaż na desce XIX w. W trakcie czyszczenia-wąski pasek oczyszczonej powierzchni.

Po oczyszczeniu z brudu i pociemniałego werniksu.

Po konserwacji.

Pejzaż śródziemnomorski pocz. XX w., olej na płótnie; w trakcie czyszczenia (zdjęcie po lewej) i po konserwacji (zdjęcie po prawej)

 

Olej na desce, XXw. W trakcie konserwacji: po założeniu kitów w miejscu ubytków.

 

W trakcie konserwacji: po wykonaniu podkładu retuszu kolorystycznego (lewe).

Po wykonaniu retuszu zasadniczego; po konserwacji (prawe).

 

Olej na płótnie i poł XX w. w trakcie oczyszczania z brudu (lewe).

Po oczyszczeniu chemicznym (prawe).

Po oczyszczeniu chemicznym i mechanicznym, przed retuszem kolorystycznym.

 

 

 

 Pejzaż pocz. XX w. olej na płótnie; lewa strona oczyszczona, prawa przed czyszczeniem (lewe).

Po oczyszczeniu i nałożeniu kitów w miejscu ubytków (prawe).

 

Fragment portretu A. Żmurki, olej na płótnie; w trakcie czyszczenia polichromii

i po czyszczeniu.

 

Pejzaż marynistyczny (fragment) olej na płótnie widoczne miejscowe zniszczenie malatury
i płótna. Zdjęcie po prawej stronie - po wykonaniu podkładu retuszu.

Po konserwacji.

Portret, olej na płótnie przed konserwacją - po stronie lewej.

W trakcie konserwacji, po nałożeniu kitów w miejscach ubytków gruntu i farby.

 

W trakcie konserwacji: lewa strona po wykonaniu retuszu kolorystycznego, prawa przed retuszem - zdjęcie po lewej stronie.

1W trakcie konserwacji: lewa strona po wykonaniu retuszu malarskiego, prawa przed retuszem( zbliżenie) - zdjęcie po prawej stronie.

 


Portret sarmaty, koniec XIX w. olej na płótnie. W trakcie konserwacji po wykonaniu uzupełnień brakującego gruntu (po prawej).

W trakcie konserwacji: po wykonaniu podkładu malarskiego pod zasadniczy retusz konserwatorski (po lewej).

Portret przełom XIX/XX w. olej na płótnie; początek konserwacji prawa strona częściowo oczyszczona.

Po konserwacji (po prawej stronie).

Portret pocz. XX w. olej na płótnie, Początek konserwacji: lewa strona obrazu oczyszczona.

Po wykonaniu uzupełnień w miejscach brakującego gruntu (po prawej stronie).

Po konserwacji.

Portret poł. XIX w. Początek konserwacji: prawa strona oczyszczona.

(Zdjęcie po prawej) W trakcie konserwacji po oczyszczeniu całej polichromii i nałożeniu brakujących gruntów.

 

Olej na tekturze, XX w. w trakcie czyszczenia malatury.


Olej na dykcie, XXw. w trakcie czyszczenia malatury.

 

Obraz wotywny koniec XVIII w. przed konserwacją i po konserwacji.

Św. Anna Samotrzeć, pocz. XXw. olej na płótnie przed konserwacją; w centrum obrazu widoczne pleśnie.

Po konserwacji.

Do góry ^